Undersøkelsen ble ledet av dr. Dora Romaguera ved Imperial College London og er omtalt på forskning.no 25.april 2013. På bakgrunn av den økningen vi ser i inntak av sukkerholdig drikke i Europa, bør befolkningen få klar beskjed om den helseskadelige effekten av slik drikke, uttaler Romaguera i siste utgave av tidsskriftet Diabetologia. Risikoen for å utvikle diabetes øker med hele 22 prosent for hver boks med brus eller annen sukkerholdig drikke en person drikker daglig, sammenlignet med om vedkommende nøyer deg med én slik boks i måneden, viser undersøkelsen.

Flere amerikanske undersøkelser har tidligere påvist en klar sammenheng mellom høyt inntak av sukkerholdig drikke, fedme og diabetes type to. Romaguera og hennes forskerkollegaer ønsket å undersøke om en slik forbindelse også lot seg påvise i Europa, noe det hersker liten tvil om.

350 000 mennesker fra Storbritannia, Tyskland, Danmark, Italia, Spania, Sverige, Frankrike og Nederland fikk spørsmål om sine spise- og drikkevaner, og dette ble sammenholdt med helseinformasjon om dem.

Sammenhengen mellom brusdrikking og diabetes var helt klar, mens det ikke lot seg påvise noen sammenheng mellom høyt inntak av frukt-juice og sykdommen.