Helsedirektoratet publiserte denne uken den første delen av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Retningslinjen omfatter blant annet å etablere gode vaner tidlig og forebygge karies.
En annen viktig del i retningslinjen er betydningen av at tannhelsetjenesten melder fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn er utsatt for mishandling, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Tannhelsetjenesten er de første som oppdager tegn på overgrep, og da er det svært viktig at man kontakter barnevernet for videre oppfølging.

Andre del av retningslinjen kommer i 2019.

Her finner du nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.