Helsedirektoratet publiserte denne uken den første delen av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Retningslinjen omfatter blant annet å etablere gode vaner tidlig og forebygge karies.
En annen viktig del i retningslinjen er betydningen av at tannhelsetjenesten melder fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn er utsatt for mishandling, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt.

Andre del av retningslinjen kommer i 2019.

Her finner du nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.