TkØ arrangerer to samlinger i året for TOO-teamene i regionen. Denne gangen deltok også teamet fra Oslo kommune i tillegg til de regionale teamene fra Elverum, Lillehammer og Moss. På programmet var det blant annet gjennomgang av den nasjonale TOO-manualen, erfaringsutveksling og gruppearbeid, informasjon om paraplytannlegeordningen og administrative rutiner. 

Vi takker for flott møte med en engasjert gjeng - og gleder oss til neste samling i 2017!