Prosjekttittel: Puss fra første tann.

Mål: Redusere karies blant 5-åringer i Oslo.

Prosjektansvarlig: Oslo kommune

TkØ: Rådgivende rolle

Facebook-side: https://www.facebook.com/pussfraforstetann/