Forskere ved TkØ har vært førsteforfatter eller bidratt i følgende publikasjoner

Wuollet E, Tseveenjav B, Furuholm J, Waltimo-Sirén J*, Valen H**, Mulic A**, Ansteinsson, V***, Uhlen M.-M***
Restorative material choices for extensive carious lesions and hypomineralisation defects in children: a questionnaire survey among Finnish dentists European Journal of Paediatric Dentistry vol. 21/1-2020

Torper J, Ansteinsson V, Lundeby T
Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane? Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 118: 702—8

Skaare A.B., Hovden E.S., Herlofson B.B, Søland T.M.
Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans European Archives of Paediatric Dentistry

Uhlen MM*, Valen H, Karlsen L. S, Skaare A.B , Bletsa A, Ansteinsson V,  and Mulic A.
Treatment decisions regarding caries and dental developmental defects in children - a questionnaire-based study aming Norwegian dentist

Uhlen MM, Wang NJ and Skudutyte-Rysstad R. Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental health personnel in Norway. European Archives of Paediatric Dentistry

Stein L, Tillberg A, Byrkjeflot L I, Skudutyte-Rysstad R. og Widström E. 
Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis? Nor Tannlegeforen Tid. 2018; 118: 702—8

Haugbo HO, Rydning L, Torper J.
Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk. En kasusrapport. Nor Tannlegeforen Tid. 2018;128: 98–103

Karlsen, Line Schrøder; Wang, Nina Johanne; Jansson, Henrik & Ansteinsson, Vibeke (2017). 

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere I Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(4), s 316- 321

Rabanal, Andreas H Røste & Wang, Nina Johanne (2017). 

Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fastkjeveortopedisk apparatur. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(8), s 676- 680

Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International journal of dental hygiene. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/idh.12326. [Epub ahead of print]

Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Chair-side preventive inverventions in the Public Dental Service in Norway. British Dental Journal, 2016;221:179-185

Løken SY, Wang NJ, Wigen TI.

Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel. BMC Oral Health 2016. https://doi.org/10.1186/s12903-016-0226-8