Restorative material choices for extensive carious lesions and hypomineralisation defects in children: a questionnaire survey among Finnish dentists

Wuollet E, Tseveenjav B, Furuholm J, Waltimo-Sirén J*, Valen H**, Mulic A**, Ansteinsson, V***, Uhlen M.-M***
Restorative material choices for extensive carious lesions and hypomineralisation defects in children: a questionnaire survey among Finnish dentists European Journal of Paediatric Dentistry vol. 21/1-2020

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane?

Torper J, Ansteinsson V, Lundeby T
Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane? Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 118: 702—8

Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans

Skaare A.B., Hovden E.S., Herlofson B.B, Søland T.M.
Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans European Archives of Paediatric Dentistry

Treatment decisions regarding caries and dental developmental defects in children - a questionnaire-based study among Norwegian dentist

Uhlen MM*, Valen H, Karlsen L. S, Skaare A.B , Bletsa A, Ansteinsson V,  and Mulic A. Treatment decisions….»
Treatment decisions regarding caries and dental developmental defects in children - a questionnaire-based study among Norwegian dentist

 

Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental health personnel in Norway

Uhlen MM, Wang NJ and Skudutyte-Rysstad R. Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental health personnel in Norway. European Archives of Paediatric Dentistry

Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?

Stein L, Tillberg A, Byrkjeflot L I, Skudutyte-Rysstad R. og Widström E. 
Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis? Nor Tannlegeforen Tid. 2018; 118: 702—8

Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge

Karlsen, Line Schrøder; Wang, Nina Johanne; Jansson, Henrik & Ansteinsson, Vibeke (2017). 

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(4), s 316- 321

Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fastkjeveortopedisk apparatur

Rabanal, Andreas H Røste & Wang, Nina Johanne (2017).
Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fastkjeveortopedisk apparatur. Den norske tannlegeforenings Tidende. ISSN 0029-2303.  127(8), s 676- 680

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway

Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International journal of dental hygiene. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/idh.12326. [Epub ahead of print]

Chair-side preventive inverventions in the Public Dental Service in Norway

Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.
Chair-side preventive inverventions in the Public Dental Service in Norway. British Dental Journal, 2016;221:179-185

Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel

Løken SY, Wang NJ, Wigen TI.
Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel. BMC Oral Health 2016. https://doi.org/10.1186/s12903-016-0226-8