Denne uken kunne vi lese at norske forskere forsker mer enn før, dette gjelder for universiteter og høyskoler. I Cristin (Current Research Information System in Norway)  finner vi derimot publiseringer fra alle offentlig finaniserte institusjoner, som også viser en økning i publiseringsmengden. Det er i tillegg en tydelig økning i internasjonalt samarbeid. 

- Alle de regionale kompetansesentrene (ROKene) er representert som en institusjon, og det er veldig hyggelig å se vi totalt sett har mange samarbeidsprosjekter i forhold til gjennomsnittet, sier Ewa Hovden, forsker hos TKØ.

ROKene ble medlem av Cristin i 2017.

Denne første modellen viser landsgjennomsnittet for publikasjoner gjort med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt uten samarbeid. Den andre modellen viser kun for ROKene og i 2017.

Cristin_alle.png            Cristin_ROK2.png