TkØ har spesialister i pedodonti og tilbyr utredning og behandling innen

 • kompliserte tannskader

 • endodonti på unge (rotåpne) permanente tenner

 • oralmedisinske tilstander

 • dentoalveolær kirurgi hos barn

 • tannutviklingsforstyrrelser (f.eks. amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, dental fluorose, MIH)

 • grav karies

 • vegring for tannbehandling

 • uvanlige eller sjeldne pedodontiske tilstander

 

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for spesialistbehandling innen pedodonti. Dette gjelder for eksempel ved

 • sjeldne medisinske tilstander

 • behov for stålkroneterapi

 • retinerte og overtallige tenner

 • komplekse behandlingsbehov som krever interdisiplinær behandlingsplanlegging