Læringsmål

 • Bli kjent med typiske angstreaksjoner og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i møte med engstelige pasienter
   
 • Bevisstgjøre egen bruk av ferdighetene gjennom øvelser/utprøving med feedback og diskusjon
   
 • Innføring i når det er aktuelt å henvise engstelige pasienter til TOO-tilbudet og hva går TOO-behandlingen ut på
   

Praktisk informasjon

Antall timer NTFs etter-utd.: 5

Dato: 12. juni 2020

Tidspunkt: 10:00-15:00 (inkludert 30.min. lunsj)

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Pris: 1 000,-

Påmeldingsfrist: 22.mai

Program

10.00- 12.00

 • Kort om TkØ ved Merete Berg-Berthinussen

 • Gjennomgang av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i møte med engstelige pasienter

 • Hvordan hjelpe engstelige pasienter til å mestre tannbehandlings-situasjonen

 • Øvelser og rollespill med feedback og diskusjon underveis
   

12.00- 12.30 Lunsj

12.30 - 14.30

 • Fortsette med øvelser og diskusjon

 • Hvordan oppdage og håndtere sterke angstreaksjoner? 

 • Demonstrasjon og øvelser på dette

 • Når er det aktuelt å henvise engstelige pasienter til TOO tilbudet, og hva går behandlingen ut på?
   

14.30-15.00: Oppsummering og spørsmål til dagens temaer