Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger, forteller Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.

Før de søker om å få være med i prosjektet, må alle deltakere utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege. Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter etter utskiftning.

Oppfølging innebærer blodprøvetaking, utfylling av spørreskjema, kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling, sier Lunke.

Prosjektet koordineres av Bivirkningsgruppa ved ved Uni Helse i Bergen.

Tannhelsepersonell som vil vite mer om prosjektet, og hva som må til for at pasienter skal kunne bli inkludert i studien, kan finne opplysninger på deres nettsider