Om prosjektet
Snus er et røykfritt tobakksprodukt som brukes i munnen mellom tannkjøttet og leppen. Snusbruk blant unge i Norge (16-24 år) har de siste årene ligget mellom 25 og 30 %. Snusbruken har økt sterkt både blant unge menn og kvinner. Bruk av snus kan gi forandringer i munnslimhinnen, hvor de fleste sees som hvite/røde lesjoner. I de fleste tilfeller reverseres skaden når man slutter å bruke snus. Det kan også forekomme retraksjon av gingiva i området der snusen plasseres. Denne typen skade er ikke reversibel og kan føre til blottlegging av tannhalser, ising i tennene og etter hvert også lokalt tannfestetap. Det er i dag få studier som omhandler orale effekter av snusbruk. Særlig gjelder dette omfanget og grad av effekter blant unge snusbrukere.

Formål
Kartlegge sammenhengen mellom snusbruk og uønskede orale manifestasjoner blant ungdommer i aldersgruppen 18-20 år.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Samarbeidspartnere:

  • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
  • Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)


Prosjektgruppe:

  • Simen Kopperud, Forsvarets sanitet (FSAN)
  • Håkon Valen, NIOM
  • Liv Grøtvedt, FHI
  • Rune Becher, FHI & NIOM
  • Ingrid Klepaker, TkØ
  • Line Schrøder Karlsen, TkØ


Prosjektperiode
2016-2022

Finansiering
NIOM og TkØ

Kontaktperson
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ