Den vanligste oppgaven til en oral kirurg er å fjerne visdomstenner det ikke er plass til og som derfor bare delvis kommer frem i munnen. Andre eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier (fjerning av cyster), benoppbygginger (sinuslift, benblokker, osteotomteknikk), biopsier og implantatbehandling.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for oral- og/eller kjevekirurgisk behandling. TkØ tilbyr behandling i et tverrfaglig spesialistmiljø og vil vurdere den enkelte henvisning i et tverrfaglig perspektiv.

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).
 

Geir Støre         

Spesialist i oral- og kjevekirurgi: Geir Støre

Foto: Terje Skåre