Den vanligste oppgaven til en oralkirurg er å fjerne visdomstenner det ikke er plass til og som derfor bare delvis kommer frem i munnen. Andre eksempler på oralkirurgisk behandling er benoppbygginger (sinuslift, benblokker, osteotomteknikk), biopsier, innsetting av implantater (Straumann, Nobel eller Astra), frilegging av retinerte tenner, autotransplantasjoner og annen kirurgi, som for eksempel cysteoperasjoner og  endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for oral- og/eller kjevekirurgisk behandling. TkØ tilbyr behandling i et tverrfaglig spesialistmiljø og vil vurdere den enkelte henvisning i et tverrfaglig perspektiv.

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).
 

Geir Støre         

Spesialist i oral- og kjevekirurgi: Geir Støre
Foto: Terje Skåre