Hvordan håndtere interaksjoner? Mange medikamenter kan gi bivirkninger kombinert med andre medikamenter. Derfor er det viktig at tannleger kjenner til hvilke medisiner pasienten tar. For eksempel munntørrhet er en vanlig bivirkning. Et godt hjelpemiddel for å håndtere interaksjoner er å bruke offentlig tilgjengelige databaser på nettet.

Databaser for legemiddelinteraksjoner for norske klinikere:

  • Interaksjoner.no inneholder informasjon om legemiddelinteraksjoner og er basert på informasjon fra FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Den administreres av Emetra AS. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn.

For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet datagrunnlaget FEST. Tannlege, lege, apotek og bandasjist får oppdatert informasjon fra en kilde om alt man kan skrive ut på resept i Norge.

En fordel med FEST er at legemiddeldata kommer fra en kilde. Tannlegen/legen bruker samme informasjonsgrunnlag til å fylle ut resepten som apoteket bruker til å ekspedere han/hun. Det gir mulighet for god kommunikasjon mellom tannlege/lege, apotek, bandasjist og pasient. Dette gir også god pasientsikkerhet og korrekt forskrivningsgrunnlag.

Tannlegene/legene har tilgang på oppdatert og relevant informasjon om legemiddel når de skriver ut resepter. Systemet oppdateres regelmessig og den nyeste legemiddelinformasjonen er raskt tilgjengelig. Klikk på linken for interaksjonssøk.

  • Interaksjonssøk for å sjekke om det er eventuelle uheldige virkninger ved kombinasjon av legemidler (Statens Legemiddelverk).

OBS! Les om klassifikasjon av interaksjoner før du gjennomfører interaksjonssøk.

Disse to mulighetene for interaksjonssøk bygger på den samme databasen (FEST). De skal i prinsippet gi samme svar. Hvem man fortrekker å bruke er opp til den enkelte bruker, blant annet med hensyn til brukervennlighet.

Hold deg oppdatert om legemidler
Felleskatalogen kan du finne informasjon om farmasøytiske preparater markedsført i Norge. Felleskatalogen AS er ansvarlig for nettstedet og er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI). LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Statens legemiddelverk har godkjent preparatomtalene (SPC) som Felleskatalogtekstene er basert på.

Råd til helsepersonell
På nettsiden til Legemiddelverket finner du råd og retningslinjer om legemidler, blant annet informasjon om mye omtalte legemidler.

Andre nettsteder om legemiddelinformasjon