Direktør Toven er øverste administrative leder i TkØ, og bindeleddet til styret, representantskap, myndigheter og samarbeidspartnere. Toven har også ansvaret for etter- og videreutdanning, inkludert e-læring, i tillegg til spesialistkandidater, som skal ha klinisk praksistrening ved senteret. For sistnevnte vil klinikksjefen ha en tilretteleggende funksjon. For øvrig vil Helsedirektoratet i løpet av våren komme med retningslinjer for hvordan spesialistutdanningen skal organiseres mellom universitetene og de seks regionale kompetansesentrene.

Tverrfaglig spesialisttannklinikk

TkØs spesialisttannklinikk har i dag spesialister i pedodonti (barnetannpleie) og behandlingstilbud for odontofobi (tannlegeangst). Klinikken er under oppbygging og vil på sikt ha alle spesialistområder og kunne tilby tverrfaglig spesialistbehandling. Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise sine pasienter til vår klinikk. Spesialistene har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i regionen. Ansvaret for oppbygging og drift av klinikken er klinikksjef Jon Sudbø.

Praksisnær forskning

Forskningsstaben hos TkØ består av forskere i tillegg til prosjektmedarbeidere, og ledes av forskningsleder Vibeke Ansteinsson. En grunnleggende forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter, og at de deltar i prosjekter, f.eks. ved datainnsamling gjennom klinikker i regionen.

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning. Ansvaret for deres forskning ligger under forskningsleder Ansteinsson.

 

Organisasjonskart TkØ