"Dette er helt i tråd med vårt fokus på kontinuerlig forbedring", forteller klinikksjef Jon Sudbø. "Vi har nå for eksempel jobbet mye med forbedring av informasjonsflyt i forbindelse på henvisninger, og vi ser at det sparer henviser og oss for mye merarbeid og tidsbruk. Hospitering på en privat spesialistklinikk med høyt aktivitetsnivå, gir oss nyttig lærdom til å gjøre behandlingstilbudet til våre pasienter enda bedre", fortsetter Jon.

Tok initiativ til å lære!

Etter et inspirerende kurs i "Trygg kirurgi" med Frode Øye på NTFs landsmøte i november, tok Eirin kontakt med Frode og spurte om mulighet for å hospitere på den private spesialistklinikken. Og dermed var det avtalt. Eirin og Fakhra satte satte seg noen mål om hva de ønsket seg ut av denne hospiteringsdagen, blant annet hvordan vi kan arbeide på en mer effektiv måte.

"Nå skal vi på bakgrunn av hospiteringsdagen, iverksette noen nye rutiner på klinikken vår. Dette vil bidra til en mer effektiv hverdag for oss, og dermed et enda bedre tilbud for våre pasienter", avslutter Eirin.

photo_2017-12-05_07-00-21.jpg          photo_2017-12-05_07-01-03.jpg

Eirin (i midten) sammen med Frode og Anita.                      Fakhra (til venstre) sammen med Øzgul.

Vil du hospitere hos oss? Ta kontakt med klinikksjef Jon Sudbø, så finner vi et passende tidspunkt!