– Målet med informasjonsfilmene er det det skal bli enklere for den som har tannbehandlingsvegring til å oppsøke tannlege eller tannpleier og ivareta god oral helse. Instruksjonsvideoene for tannhelsepersonell skal på sin side bidra til at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer blir enda tryggere i  å tilby og gi traumesensitiv tannbehandling, sier psykologspesialist Lena Myran, som leder prosjektetTkØ er hovedsamarbeidspartner og har blant annet ansvar for prosjektets kommunikasjon- og informasjonstiltak og deltar i prosjektledelsen. Kontaktperson hos TkØ er Vibeke Almaas. I prosjektet deltar også representanter fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), Norsk forening for odontofobi (NOFOBI) og faggruppen i TOO i tillegg til pasienter.

Filmdatabasen vil inneholde ca. 45 filmsnutter, hvor lengden på filmene vil variere mellom 30-120 sekunder.  Årsakene til tannbehandlingsangst er mange og én enkelt informasjonsvideo vil ikke være nok til denne pasientgruppa. Aldersspennet er stort; en 20-åring trenger en annen tilnærming enn en 60-åring, sier Myran og viser til at også tannbehandlingsbehovet varierer hos de som strever med vegring. Prosjektets manusgruppe er nå i gang med å utvikle manuskript i samarbeid med filmselskapet. Manusgruppen består av tannleger, tannpleier, tannhelsesekretær, psykolog og psykologspesialister.
For å kvalitetssikre filmenes innhold har prosjektet etablert referansegrupper bestående av tannhelsepersonell, psykologer, brukerorganisasjoner, pasienter og TOO-medarbeidere (tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi).

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, program Utvikling,  og midlene er søkt gjennom Rådet for psykisk helse. Prosjektet er forventet å være ferdig høsten 2021.

Mer om "Tenner, skam og angst"