Rasa Skudutyte-Rysstad
Forsker Rasa Skudutyte-Rysstad. Foto: Terje Skåre

TkØs forskningsavdeling arrangerer årlig kurs i kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell.
-  Meningen med våre kurs er å øke forskningskompetansen i tannhelsetjenesten i tillegg til å inspirere tannleger og tannpleiere til å delta i forskningsprosjekter, sier Rysstad.

Temaet for årets kurs er litteratursøk og hvordan man skal vurdere litteraturkilder. På fjorårets kurs «Innføring i praksisnær forskning for tannhelsepersonell» var det 25 deltakere fra alle fylkene i regionen og Oslo kommune. -Det viser at flere tannleger og tannpleiere ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert og lære om muligheter for å bli involvert i forskningsprosjekter, legger Rysstad til.

Årets forskerkurs vil finne sted i september i TkØs lokaler. Nærmere informasjon om dato, kursprogram og påmelding kommer i løpet av mai. Du trenger ikke å ha deltatt på fjorårets kurs for å kunne delta på årets kurs.