Periodontitt og koronarsykdom er vanlig i befolkningen. Begge sykdommene har et komplisert og multifaktorielt sykdomsforløp som skyldes betennelse. Koronarsykdom er en fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes innsnevringer eller blokkeringer i hjertets kransårer, koronararteriene. Angina pectoris og hjerteinfarkt utgjør de aller fleste tilfellene av koronarsykdom (kilde: NHI - Norsk Helseinformatikk).

Illustrasjon: Greta Johansson (kilde: Tandläkartidningen årgang 105 nummer 8 – 2013 (18. april 2013).

Det er viktig å øke kunnskapen om hvordan periodontitt kan påvirke koronarsykdom. Ettersom det er mulig å behandle periodontitt har denne kunnskapen betydning for forebygging av koronarsykdom.

I avhandlingen konkluderes det med at pasienter med koronarsykdom hadde hyppigere alvorlig periodontal sykdom. Åtte års oppfølging kunne ikke påvise noen tegn til økte hjertekomplikasjoner (hjerteinfarkt, behov for balongutvidelse, bypassoperasjon eller hjertedød) hos pasienter med periodontitt.

Målet med avhandlingen var å sammenligne periodontala forhold hos pasienter med koronarsykdom med friska individer, samt å studere påvirkning av periodontitt på koronarsykdom over lengre tid. For øvrig ble det forsket på konsentrasjon og biologisk aktivitet av ett protein, som er viktig for sårtilheling: hepatocyte growth factor (HGF).

Det viste seg at periodontitt ikke reduserte den biologiske aktiviteten av HGF hos koronarsyke pasienter. En tolkning av resultatet som forfatterne gjør er at periodontitt eller faktorer som påvirker periodontittprosessen innvirker negativt på sårtilheling og regenering.

Les mer i nevnte artikkel i svenske Tandläkartidningen årgang 105 nummer 8 i 2013.