Intensjonen er at utdanningen skal kunne starte høsten 2014. Søknadsfrist annonseres senere.

Det dreier seg om en desentralisert utdanning med et antall samlinger i året lokalisert til HVB, campus Vestfold.

Utdanningen vil kunne føre fram til masternivå, og den vil ha et folkehelseperspektiv med spesielt fokus mot tannhelse og vil også innebære pasientbehandling. Les informasjon Til Landets fylkestannleger.pdf