Ifølge forskerne utgjør snusing en like stor, forhøyet risiko for å få diabetes som hos de som røyker en pakke sigaretter per dag. Diabetes er en alvorlig sykdom, blant annet på grunn av økt risiko for livstruende komplikasjoner som hjerte- og karsykdommer. Les hele artikkelen hos forskning.no (eksternt nettsted).

Det er derfor viktig med videre forskning på helseeffekter av snusbruk. TkØ driver det praksisnære forskningsprosjektet orale konsekvenser hos ungdom som snuser, hvor Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM) er samarbeidspartnere. Her deltar 9 klinikker i TkØs region som bistår med datainnsamlingen. Prosjektet går ut 2017.