Utgangspunktet for studien var pasienter som knyttet helseplager til sine amalgamfyllinger, uten å ha synlig allergiske reaksjoner i munnhulen. Pasientene fikk fjernet amalgamfyllingene og ble sammenlignet med 20 andre pasienter som ikke skiftet ut sine fyllinger. Sjursen viser til at plagene blir karakterisert som generelle helseplager, som hodepine, muskelsmerter, tretthet og magebesvær. Denne pasientgruppen scoret høyere i denne typer helseplager enn befolkningen for øvrig. Les hele artikkelen her (ekstern nettside)

På oppdrag av helsemyndighetene er en ny studie om temaet underveis. Denne studien er i regi av Bivirkningsgruppen i Bergen ved forskningsleder Lars Björkman og vil inkludere en større pasientgruppe. Forhåpentligvis kan studien gi enda flere svar. TkØ deltar her sammen med de øvrige odontologiske kompetansesentrene.