Rapporten er resultat av prosjektet "Kommunal tannpleier: Samhandling mellom hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten", hvor TkØ har hatt en rådgivende rolle i design av studien og metodebruk.

Les rapporten "Prosjektrapport 2018 Kommunal tannpleier - samhandling mellom hjemmebasert omsorg og tannhelsetjenesten. Samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune og Tannhelsetjenesten Hedmark" her (pdf).

Mer om prosjektet finner du her.