Målet med veilederen er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Veilederen har FHI utarbeidet sammen med fire kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. I tillegg har FHO opprettet en temaside om håndhygiene.

Håndhygiene - nasjonal veileder