Stillingen omfatter både kirurgisk virksomhet hos TkØs spesialisttannklinikk og administrativt arbeid.
Eirin er fra før hjelpepleier og har det siste halve året jobbet deltid hos TkØ ved siden av studier i helseadministrasjon ved Fagskolen i Østfold.

Vi er glad for å ha Eirin med på laget!