Bakgrunnen for denne er at forskning og kunnskapsfeltet innen oral helse, har blitt hengende etter de andre fagfeltene i helse- og omsorgssektoren. Viktig mål for strategien er å utvikle og etablere robuste forskningsmiljøer, legge til rette for mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid og økt flerfaglighet.

Det er definert fem innsatsområder for å nå dette:

  • Praksisnær forskning og innovasjon for bedre behandling og kompetanseheving i tannhelsetjenesten
  • Helsedata for målrettet helsefremmende aktivitet og kunnskapsbaserte tannhelsetjenester
  • Flerfaglighet og samarbeid mellom tannhelsetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester
  • Forskning av høy kvalitet og sterkere nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Strategisk rekruttering og gode betingelser for forskning

Les hele handlingsplanen her.