Tittelen for seminaret er "Sosial ulikhet i helse - tannhelsetjenestens utfordringer i folkehelsearbeidet", hvor blant annet barnevern og tannhelse er et sentralt tema.

Se hele programmet her (pdf-fil).
Melde deg på? Gå til www.tannvern.no