Både forskningsledere og ledere for kompetansesentrene møttes for å diskutere felles interesser, infrastruktur, forskningsstrategier, hvordan imøtekomme arbeidet med kunnskapsløftet i tjenesten og videre samarbeid mellom sentrene.

Hilde Lurås fra Akershus Universitetssykehus holdt innlegg om helsetjenesteforskning, og Kjell Røynesdal fra Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om statusen for nasjonal forskningsstrategi på tannhelsefeltet, spesialistutdanning av tannleger og lovarbeidet for tannhelsetjenesten

Og selvsagt ble det tid til omvisning i TkØs lokaler og en guidet tur i Frognerparken.

TkØ takker for hyggelig møte og gleder seg allerede til neste samling som vil finne sted i Bergen.