Bakgrunnen for kurset er at til tross for generelt bedre tannhelse, er det fortsatt stort behov for behandling av periodontitt. Pasienter med redusert allmennhelse og alvorlig periodontitt kan ha nytte av at andre helsemarkører enn plakk og inflammasjon i munnhulen vurderes av tannlege eller spesialist. Denne forelesningen vil se nærmere på sammenhengen mellom periodontal og systemisk helse. Kurset vil også drøfte etiske, økonomiske og helsemessige konsekvenser av en slik sammenheng for systematisk behandling av periodontitt.

Målgruppen er tannleger og tannpleiere.

Kurset vil gi 2 timer i NTFs etterutdanningssystem. NTFs medlemmer oppfordres til å registrere sin deltagelse fra og med kursdagen.  

Gå til kursprogram og påmeldingsskjema her.