Tannklinikken, som i tillegg til Moss har avdelingene Råde og Varna, fikk en omvisning i lokalene før direktør Hilde Vogt Toven innledet møtet med å fortelle om TkØ og TkØs mandat. Seniorforsker Rune Becher fra Folkehelseinstituttet (FHI) holdt innlegg om snus og graviditet, og deretter orienterte klinikksjef Jon Sudbø om henvisningsrutinene hos TkØ. Forskningsleder Vibeke Ansteinsson informerte om TkØs forskningsaktiviteter og om det pågående forskningsprosjektet om snus blant ungdom, hvor flere klinikker i regionen deltar. Besøktet ble avsluttet med at spesialist i pedodonti, Andreas Schmalfuss, holdt foredrag om traumer hos barnepasienter og hvordan møte disse pasientene.

Takk for hyggelig besøk og velkommen tilbake!