Den består av to deler:

  •  teoretisk del om smittevernregler etc
  •  test om smittevern.

Kurset tar 6-8 minutter å gjennomføre.

Start kurset: Minikurs i smittevern

Se også Smittefritt på tannklinikk (ekstern nettside)