TkØ har i samarbeid med Statens barnehus Kristiansand og TkVest/Hordaland utviklet e-læringskurs om din meldeplikt til barnevernet.

Målgruppe: Tannhelsepersonell.
Tidsbruk: Ca. 15-20 minutter.  

Kurset inneholder

  • kort informasjon om aktuelt lovverk
  • hvordan sende bekymringsmelding
  • eksempler og oppgaver
  • oppsummering
  • kilder og ressurser

 

Start kurset

E-læringskurset "Din meldeplikt til barnevernet"

Oppgaver til kurset "Din meldeplikt til barnevernet"

 

          Illustrasjoner: Yizhak Itzchaki, tzachik.com 31.png
Illustrasjoner: Yizhak Itzchaki, tzachik.com