Om kurset

Målgruppe
Tannhelsepersonell

Tid
Ca. 15-20 minutter.  
 

Kursinnhold

  • kort informasjon om aktuelt lovverk
  • hvordan sende bekymringsmelding
  • eksempler og oppgaver
  • oppsummering
  • kilder og ressurser

Start e-læringskurset

Kurset "Din meldeplikt til barnevernet" (ikke tilgjengelig for øyeblikket, er under revidering)

Oppgaver til kurset "Din meldeplikt til barnevernet" (ikke tilgjengelig for øyeblikket, er under revidering)

 

          

 

 

Mer om temaet

For mer informasjon se også Fagside: Utsatte barn og oral helse og nettstedet tannbarnehus.no