Læringsmål

  • Hvordan formulere gode spørsmål for litteratursøk? Hva lurer vi egentlig på?
  • Hvor og hvordan finne relevant litteratur? Litteratursøk og relevante databaser.
  • Innføring i kritisk vurdering av litteraturkilder med praktiske øvelser.

 

Dato: 24. mai 2019

Tidspunkt: 0930-1530

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Kursavgift: 500 for deltakere fra TkØs region og 700 for deltakere utenom regionen.

Program

09:30-9:40 Introduksjon

09:40-10:30 Hva lurer vi egentlig på? Gode spørsmål og forskningsdesign

10:30-11:15 Hvor og hvordan finne relevant litteratur? Litteratursøk og relevante databaser

11:15-12:00 Øvelser i litteratursøk

12:00-12:30 Lunsj

12:30-13:15 Hvordan lese og vurdere artikler?

13:15-13:30 Kaffepause

13.30-14:15 Gruppearbeid

14.15-15:00 Gjennomgang av gruppearbeid i plenum

15:00-15:30 Diskusjon og evaluering

Kurset vil gi 5 timer i NTFs etterutdanningssystem.