Line Christin Schrøder Karlsen

Rådgiver

Line Christin Schrøder Karlsen

Telefon: 23 69 39 27/415 40 089

E-post: lineka@viken.no

Faglige interesser

Folkehelse med fokus på helsefremmende arbeid. Sosial ulikhet i helse og tannhelse. Oral helserelatert livskvalitet. Oral helse og rusmiddelmisbrukere. Oral helse og eldre.

Utdanning og arbeid

Line er utdannet tannpleier fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Hun har jobber som tannpleier både privat og i Den offentlige tannhelsetjenesten frem til 2007. I perioden 2007-2014 var hun folkehelserådgiver ved tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune. I 2008 gjennomførte hun Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell ved Høgskolen i Akershus, nå en del av OsloMet – Storbyuniversitetet. I 2014 var Line prosjektleder i prosjektet «Tannbehandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere og tannhelsetilbud til personer i Kvalifiseringsprogrammet». Prosjektet ble videreført i 2015, da med fokus på tannbehandlingstilbud til personer i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Line har siden 2016 vært rådgiver hos TkØ; 50 % ved forskningsavdelingen og 50 % i administrasjonen som IT ansvarlig. Line holder for tiden på med en master i samfunn og helse med fokus på helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

2016-11-10 Design 2014