Kursnavn Dato Kursholder Målgruppe Antall timer NTFs etter.utd.
Trygg kirurgi 27.2 Geir Støre, prof. og spes. i maxillofacial kirurgi Tannhelsepersonell, gjerne team 3
Hands-on-kurs i klinisk fotografering 20.3 Andreas Schmalfuss, spesialist i pedodonti Tannhelsepersonell 3
Sammenheng mellom periodontal helse og allmennhelse 26.4 Maziar Shabestari, PhD og spesialist i periodonti Tannleger og tannpleiere 3
Panoramabilder 21.5

Kerstin Knutsson, prof., spes. i kjeve- og ansiktsradiologi

Lars Reinborg, Plandent

Tannhelsepersonell 4
Litteratursøk og kritisk vurdering av litteraturkilder 24.5

Ewa.S.Hovden, forsker

Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker

Tannleger og tannpleiere 5
Sprøyteskrekk og injeksjonsteknikk 19.6.

Andreas Schmalfuss, spesialist i pedodonti

Åshild Nupen, psykologspesialist

Alexander Stepanenko, tannlege v/ TOO-teamet

Tannleger og tannpleiere 3
Intraorale røntgenbilder - Avlyst  25.6 Kerstin Knutsson, professor, spes. i kjeve- og ansiktsradiologi Tannhelsepersonell 4
Traumatologi 21.8 Reidun Agnalt, spesialist i pedodonti Tannleger 3
Dekontaminering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter 4.9 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) i samarbeid med TkØ Tannhelsepersonell 4
Avtrykk av vold 25.9

Ewa Hovden, forsker

Åshild Nupen, psykologspesialist

Tannhelsepersonell 5
Pasientkommunikasjon 17.10

Jorun Torper, tannlege

Åshild Nupen, psykologspesialist

Tannleger og tannpleiere 4
Kvalitetsarbeid i tannhelsetjenesten 23.10

Ewa S.Hovden, forsker

Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker

Tannleger og tannpleiere 6
Motiverende samtale 20.11

Jorun Torper, tannlege

Alexander Stepanenko, tannlege v/ TOO team

Tannleger og tannpleiere 4
Oral cancer 4.12 Geir Støre, prof. og spes. i maxillofacial kirurgi Tannleger og tannpleiere 3