Kursholder: Ph.d. og spesialist i periodonti, Maziar Shabestari

Målgruppe: Tannpleiere. Tannleger er også velkomne. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. 

Læringsmål

  • Synliggjøring av eksisterende rutiner lokalt
  • Kalibrering av tannhelsepersonell som behandler pasienter med periodontitt  
  • Heving av kvaliteten på henvisninger og pasientbehandling

Alle deltakere bør kunne presentere kort (5 min) deres/klinikkens rutiner for systematisk behandling av periodontitt. Aktuelle spørsmål: Hvem/hvordan utfører undersøkelse og behandlingsplanlegging? Hvilke utstyr brukes ved ulike faser av periodontal behandling? Hvor ofte utføres støttebehandling?


Følgende spørsmål vil bli diskutert i løpet av kurset:

  1. Hvilke pasienter bør håndteres lokalt og hvilke bør henvises?
  2. Hva er spesialistens funksjoner ved periodontal behandling?
  3. Hvordan kan vi bruke spesialistkompetansen ved TkØ for å behandle pasienter lokalt?
  4. Hva bør innsatsen hos tannpleier/tannlege bestå i før pasienten henvises til periodontist?
  5. Hvordan kan samarbeidet mellom tannpleier/tannlege og periodontist bli mest mulig effektivt?
  6. Tilbakemelding/epikrise fra periodontist - hvordan sikrer vi pasienten riktig oppfølging?

Antall timer NTFs etter.utd.: 4

Praktisk informasjon

Dato: 2. september 2019

Tidspunkt: 11:30-15:30

Sted: Moss tannklinikk

Kursavgift: Gratis for DOT-ansatte. 1000 kr for andre.

Påmeldingsfrist: 26. august.

Program

11:00 – 11:30            Lunsj

11:30 – 12:15            Nytt diagnosesystem for periodontale sykdommer

12:15 – 12:30            Pause

12:30 – 13:15            Lokale rutiner* ved diagnostikk og behandling av periodontitt

13:15 – 13:30            Pause

13:30 – 14:15             Tiltak for å fremme samarbeid og forebygge periodontitt  

14:15 – 14:30             Pause

14:30 – 15:15             Henvisning: når, hvilke problemstillinger

15:15 – 15:30            Evaluering og oppsummering

 

*Rutiner: Hvem, hvilke utstyr og hvor ofte? Hvilke prosedyrer er felles, hvilke er behandleravhengige?