Prosjekttittel: Studie av komplikasjoner etter tanntraumer.

Om prosjektet: Kvalitetssikringsprosjektet skal gjennom observasjonsstudie undersøke faktorer som kan ha innflytelse på pulpas overlevelse i incisiver, som har vært utsatt for luksasjons- og ekstrusjonsskader. Tannhelsetjenesten i Oslos Spesialavdeling har i over 30 år tatt seg av tannhelsetjenestens alvorlige tanntraumer, registret, akuttbehandlet og fulgt opp disse. Det foreligger relativt få langtidsstudier av komplikasjoner etter tanntraumer.

Prosjekteier: Tannhelsetjenesten i Oslo, Oslo kommune

Prosjektleder: Anne Beate Sønju Clasen

Prosjektmedarbeidere:
Sissel Koller Sundnes. Tannhelsetjenesten i Oslo.
Sissel Bjørntvedt. TkØ.