Andreas J. Schmalfuss
Pedodontist Andreas J. Schmalfuss, TkØ. Foto: Terje Skåre

Schmalfuss gikk igjennom sedasjonsbehandling og så blant annet på hvordan orale sedativa virker, hvordan sederende legemidler påvirker pasienter og hvordan du behandler en sedert pasient. Tannhelsepersonellet fikk anledning til å utveksle sine erfaringer rundt temaet og ta opp praktiske problemstillinger. Det ble også diskutert hvordan man håndterer pasienten hvis vedkommende protesterer og hvordan man følger denne pasienten i etterkant. Etter møtet deltok Schmalfuss på en konsultasjon for å bistå og veilede.

- Slike praksisnære fagmøter er en gylden anledning til å komme i kontakt med henvisende klinikker, sier Schmalfuss og legger til at han anbefaler denne typer møter for fagutveksling og diskusjon av problemstillinger som tannhelsepersonell møter i hverdagen.

 

Moss tanklinikk_fagmøte