TOO-tilbudet er i korte trekk organisert ved at pasienten først møter et team, Tverrfaglig behandlerteam TOO, som gjennom eksponeringsterapi hjelper pasienten til å mestre tannbehandlingsangst og blir i stand til å motta ordinær tannbehandling. Og når pasienten er ferdig med eksponeringsterapi, så er det behandling av tannsettet som står for tur.  Pasienten kan da enten bruke sin egen tannlege/tannpleier eller bli overført til et nytt team hos TkØ, Tannbehandlingsteam TOO. TkØ har flere slike team. I disse teamene jobber Tannpleier Ingrid Klepaker, tannlege og TkØs klinikksjef Jon Sudbø, tannhelsesekretær Tehmina Arshad, tannlege Tom Grøstad og tannhelsesekretær Fakhra Rehman.

Rehabilitering av tannsett for TOO-pasienter

- Vi skreddersyr og gjennomfører tannbehandling etter pasientens behov, forteller Tom, som har lang erfaring med TOO-tilbudet. Her får pasienten enkel tannbehandling, som kan være for eksempel rotfylling, kariesbehandling, nødvendig protetikk eller fjerning av visdomstann. Tom påpeker at det er svært viktig at han og Fakhra er godt forberedt før pasienten kommer, slik at de vet nøyaktig hva pasienten trenger av tilrettelegging.  – Vi får god informasjon av det tverrfaglige teamet. I forkant har de sammen med pasienten fylt ut skjema til oss som viser hva som er viktig å gjøre eller unngå i forbindelse med en tannbehandling. Det kan for eksempel være at vi skal være ekstra forsiktig med brå bevegelser, ikke stå bak pasienten eller at vi må være oppmerksomme på hvordan vi holder instrumenter, forklarer Tom.  – De som kommer til oss klarer å håndtere sin tannbehandlingssituasjon ut i fra sitt mestringsnivå, sier Tom, som har erfart at de fleste av deres pasienter gjennomfører tannbehandlingen.  - Men noen ganger ser jeg at pasienten presser seg for mye for å mestre behandlingen. Når det skjer, anbefaler jeg at hun/han får mer eksponeringsterapi hos psykolog før vi fortsetter med arbeidet. Det er viktig at vi hele tiden har god dialog med pasienten og at det er pasienten som styrer behandlingen. Tannbehandlingen skal alltid være tilpasset pasientens mestringsnivå, understreker Tom.

Akutt tannbehandling 

Noen ganger har TOO-pasienter, som skal starte med eksponeringsterapi, så store smerter at pasienten må vente med terapien til smertene er håndtert. I en slik akutt situasjon blir TOO-pasienten sendt til et av tannbehandlingsteamene, som behandler vedkommende i narkose og sørger for nødvendig hjelp for å redusere smerten. Deretter returnerer pasienten til Tverrfaglig behandlerteam TOO for å starte eksponeringsterapi og lære seg å mestre tannbehandlingssituasjonen, og eventuell fortsette med videre tannbehandling hos Tom og Fakhra eller noen av de andre tannbehandlerteamene.  

Veien videre

Når pasienten er ferdig med behandlingen hos tannbehandlerteam TOO, må vedkommende selv følge opp tannhelsen sin hos en privat tannlege eller tannpleier. – For mange fungerer dette helt fint og de klarer å ta vare på tennene sine uten noe mer hjelp fra Tverrfaglig behandlerteam TOO eller oss i Tannbehandlerteam TOO, sier Tom, men legger til at for enkelte kan det likevel være krevende å opprettholde mestringsnivået i hverdagen på egen hånd.
TOO-pasienter utgjør en stor og sammensatt pasientgruppe, som har ulike årsaker til tannbehandlingsangst. Ut i fra sin erfaring har Tom inntrykk av at omfanget av traumer og dens tidsaspekt er viktige faktorer for hvordan den enkelte pasient responderer på eksponeringsterapi med påfølgende tannbehandling.  – Det er behov for forskning om behandlingen fungerer på lang sikt, men også hvordan effekten av TOO-behandling er for de ulike pasientgruppene; altså torturoverlevere, overgrepsutsatte og de med odontofobi. Det vil være nyttig å vite mer om slik at vi kan tilpasse og forbedre tilbudet ytterligere, avslutter Tom.