Sommeren 2017 ble TkØs henvisningsrutine revidert og forbedret i samarbeid med representanter fra regionens tannhelsetjeneste. Last ned henvisningsrutinen her. (pdf)
Det ble også utarbeidet kravliste om hva henviser skal forvente av TkØ. Les mer om hva du kan forvente av TkØ ved henvisning. (pdf)