Læringsmål

  • Kort teoretisk innføring i klinisk fotografering
  • Praktisk gjennomgang av fotoutstyr og kamerainnstillinger
  • Få kunnskap om hvilke muligheter/begrensninger som finnes ved fotografering

Dato: 20. mars 2019

Tidspunkt: 1130-1500

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Kursavgift: 1000,- kr pr. deltaker

Kurstimer i NTFs etterutdanningssystem:  3 timer

Påmeldingsfrist: onsdag 13. mars

Program

1130-1200 Oppmøte, lunsj og ev. omvisning på TkØ

1200-1255 Kort gjennomgang av teorien bak klinisk fotografering. Hvilket utstyr anbefales for klinisk fotografering? Hvilke kamerainnstillinger brukes?

1300-1330 Praktisk demonstrasjon av klinisk fotografering. Hvordan får vi det «perfekte» bilde

1330-1405 Nå tar kursdeltakere selv kliniske bilder under veiledning

1415-1445 Forelesning om muligheter og begrensninger av kliniske bilder. Gjennomgang av kliniske bilder: Hva var bra og hva kan bli enda bedre.

14:45-15:00 Kurset avsluttes med tid til spørsmål og evaluering.