Folkehelseprofilene er et verktøy for kommuner og fylker i det forebyggende arbeidet. I år inneholder profilene fire nye indikatorer. Du kan laste ned folkehelseprofilen for din kommune eller by hos fhi (eksternt nettsted).

Årets tema viser til sammenhengen mellom infeksjonssykdommer og bruken av antibiotika. Målet er å begrense bruken av antibiotika og dermed redusere utviklingen av resistens. Behovet for antibiotika kan bli mindre hvis forekomsten av infeksjonssykdommer reduseres. Folkehelseprofilene viser hvilke verktøy den enkelte kommune har for å drive forebyggende arbeid. Les mer hos fhi.

Hos TkØ kan du teste dine kunnskaper om antibiotika eller ta TkØs minikurs "Rene hender" om håndhygiene som ble laget i forbindelse med Verdens håndhygienedag. 
TkØ har også e-kurs om smittevern.