Dette er de første pengene som er bevilget til dette nye, store byggeprosjektet. Statsbygg er ansvarlig for forprosjektet, som blant annet skal dekke utformingen av en plan- og designkonkurranse. Utlysningen av denne vil trolig komme våren 2018.

Uniforum har skrevet en lengre artikkel om det nye klinikkbygget, som skal samle tannhelsefagmiljøene i Oslo. Her skal Det Odontologiske Fakultetet,  Tannteknikerutdanningen, "Ferdighetssenteret" og TkØ samlokaliseres.

Nytt klinikkbygg_1024x637.jpg

Slik kan det nye klinikkbygget se ut når det er ferdig utbygd på tomta der Nemko-bygningen står i dag.

Illustrasjon: Statsbygg/Lerche artiktekter AS