Vi har spesialisttannklinikk, driver forskningsvirksomhet og tilbyr faginformasjon og kompetanseheving for tannhelsepersonell.

TkØ er organisert som et interfylkeskommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold.

Vi er lokalisert på Majorstuen i Oslo.