Hovden trakk frem spesielt to nye rapporter fra Barneombudet som viktig og nyttig lesing;

  • «Hadde vi fått hjelp tidligere hadde alt vært annerledes» om vold mot barn. 50 barn og unge har fortalt om sine grufulle opplevelser og om et fravær av helsetjenester.
  • «Alle kjenner noen som har opplevde det» om seksuelle krenkelser mellom ungdom. Det viser seg at ungdom i dag er lite kjent med rettighetene de har, og hva som er lov og ikke lov. Det er derfor lite grensesetting, noe som har ført til at seksuelle krenkelser blant ungdom i dag er svært utbredt.

Helsetjenesten generelt sett skal forebygge, avdekke, melde og følge opp barn og unge. Ifølge Hovden har vi for lite kunnskap spesielt om det å forebygge, og vi trenger å jobbe mer tverrfaglig for å bli bedre.

Ewa.jpg- Det tverrfaglige arbeidet er en av suksessfaktorene på Statens Barnehus Kristiansand, som er det barnehuset som har kommet lengst i prosjektet. Hadde det ikke vært for at Statens Barnehus i Kristiansand tok kontakt med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør er det ikke sikkert at dette arbeidet ville blitt kunnskapsbasert og systematisk, og at det hadde blitt et prosjekt av denne størrelsen og tyngden, sier Hovden.

Statens barnehus i Kristiansand har for øvrig så langt i 2018 hatt 29 tannhelseundersøkelser og har tannlege tilstede hele 4 ganger i uken.