-De startet hele kurset med å ønske alle velkommen, også ønsket de spesielt tannhelsetjenesten velkommen. Dette var første gangen på fem år en representant fra vår tjeneste deltok. Dette understreker etter mitt skjønn, at det er et behov for fokus på pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten, sier Sudbø.

Kurset gikk gjennom effektive verktøy for å evaluere uønskede hendelser i forbindelse med pasientbehandling. Dette handler om å avdekke hvor i pasientforløpet en feil har oppstått, hvorfor de har oppstått og bakenforliggende årsaker. På grunnlag av en slik analyse, er det mulig å komme med effektive tiltak, slik at liknende hendelser ikke skjer igjen.

-Dette er en systemorientert arbeidsmetode som er godt etablert i helsetjenesten for øvrig, og spesielt på sykehus, men det bør også bli en del av arbeidskulturen i tannhelsetjenesten, mener Sudbø.

-Vi har allerede kalt inn til et møte, hvor vi skal gå gjennom noen pasienthendelser her på TkØ. Hva kan vi alle lære av en uønsket pasienthendelse, og hvordan unngår vi at slike ting skjer igjen? Dette er utrolig viktig for videre utvikling og forbedring, ikke minst for å skape trygghet og forutsigbarhet hos våre ansatte, avslutter Sudbø.

 

Neste kurs hos Helsedirektoratet er i mai.