Den offentlige tannhelsetjenesten skal blant annet prioritere gratis undersøking og behandling av barn og unge. Selv om ikke alle barn og unge i alle aldersgrupper blir innkalt og møter til time hvert år, og tross fylkesvise variasjoner i rutinene for innkallinger til time, viser tallene for de som faktisk er undersøkte den siste femårsperioden, at det blir stadig flere uten hull i tennene (Kilde: Tannhelsetenesta, 2012, publisert 9. juli 2013 på Statistikk Sentralbyrå sin nettside).

I 2012 ble om lag tre fjerdedeler av 5-, 12- og 18-åringane i Norge undersøkt/behandlet eller registrerte i den offentlige tannhelsetjenesten. Av femåringene som ble undersøkt, var det 81,3 prosent som hverken hadde tenner som hadde behov for behandling, eller tenner som hadde vært behandla tidligere (DMFT=0). Tilsvarende tall var 80,7 prosent i 2011 og 78,7 prosent i 2008.

For tolvåringene som ble undersøkte i 2012, var det 54,5 prosent med DMFT=0. Tilsvarende tall var 54,7 prosent i 2011 og 47,7 prosent i 2008. Når det gjelder 18-åringene, var det i 2012 ganske nøyaktig 18 prosent med DMFT=0. Dette er en bedring fra 17,7 prosent i 2011 og 15,7 prosent i 2008.

Det har vært en nokså jevn nedgang i kariesforekomsten i tennene blant 12- og 18-åringar de siste 25 årene. I 2012 var gjennomsnittstallet på hull blant 12-åringar 1,1, den samme som i 2011. For 18-åringar var gjennomsnittstallet på hull 4,4, som er en liten oppgang fra 2011. I 2012 hadde Hedmark fylkeskommune færrest hull, mens Finnmark fylkeskommune hadde flest hull både for 12- og 18-åringar.

Les mer på Statistisk Sentralbyrå sin Kostra-database for tannhelse.