Prosjekttittel: Fluorpensling eller fissurforsegling? Forebygging av karies okklusalt i første molar, en praksisnær intervensjonsstudie i tannhelsetjenesten

Mål:
Hensikten med studien er å sammenligne resin-basert fissurforsegling og Duraphat fluorlakk som benyttes til å forebygge karies i tyggeflater i jeksler hos barn. Begge metoder brukes rutinemessig i tannhelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget for kariesforebyggende effekt av de to metodene er pr i dag ufullstendig og det gir ikke god nok dokumentasjon for å anbefale den ene metoden fremfor den andre.

Dette er en klinisk intervensjonsstudie med 3-års oppfølging. Risikobarn (6- og 7- åringer) på utvalgte tannklinikker i fylkene Oppland, Hedmark og Østfold inkluderes i studien.

Prosjekteier: TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder og kontaktperson: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Samarbeidspartnere
Hedmark fylkeskommune (Elverum og Kongsvinger tannklinikk)
Oppland fylkeskommune (Lillehammer, Lena og Gjøvik tannklinikk)
Østfold fylkeskommune (Fredrikstad og Halden tannklinikk)

Prosjektmedarbeidere TkØ
Forsker Nina J. Wang.
Forskningsassistent Ingrid Klepaker.


Prosjektperiode: 2017-2020