Om prosjektet
Fissurforsegling og pensling med fluorlakk er etablerte kariesforebyggende metoder for okklusal karies hos barn og unge. Begge behandlingsmetoder benyttes ofte i tannhelsetjenesten og er i store deler av landet rutinebehandling ved undersøkelse av barn med økt kariesrisiko. Kunnskapsgrunnlaget for kariesforebyggende effekt av de to metodene er ufullstendig, og det er ikke god nok dokumentasjon for å anbefale den ene kariesforebyggende metoden fremfor den andre.

Dette er en klinisk intervensjonsstudie med 400 deltakere og tre års oppfølging. Risikobarn (6-9-år) på utvalgte tannklinikker i fylkeskommunene Innlandet og Viken inkluderes i studien og følges opp i tre år.

Formål
Å sammenligne kariesforebyggende effekt av resin-basert fissurforsegling og fluorlakk på nylig erupterte første permanente molarer hos barn med økt kariesrisiko i en praksisnær studie i tannhelsetjenesten.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Rasa Skudutyte-Rysstad, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

  • Innlandet fylkeskommune (Elverum, Gjøvik, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Raufoss og Valdres tannklinikk)
  • Viken fylkeskommune (Fredrikstad og Halden tannklinikk)


Prosjektgruppe

  • Marte-Mari Uhlen (TkØ)
  • Ingrid Klepaker (TkØ)
  • Nina J. Wang
     

Prosjektperiode
2017-2023

Kontaktperson
Rasa Skudutyte-Rysstad