Hittil i 2013 har antall MRSA-tilfeller per måned i hovedsak ligget høyere enn meldte tilfeller samme måned i 2012 og høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende måneder de siste 5 år.

I Akershus ble det i denne perioden oppdaget tre større utbrudd på sykehjem. I Oslo er ti tilfeller knyttet til spredning i og mellom sykehus og sykehjem. I de øvrige fylkene viser MSIS-data for tredje kvartal noen få begrensede utbrudd på sykehjem, samt en del spredning innad i familier. Det sees ikke større klynger av samme MRSA-stamme ut over dette.

Les hele artikkelen på FHIs nettsted her.
Les hele rapporten her.